Zorg tegen eenzaamheid

Zorg tegen eenzaamheid wil medewerkers in de ggz, gehandicapten- en ouderenzorg en het sociaal werk inspireren om meer aandacht te besteden aan eenzaamheid bij cliënten en bewoners die afhankelijk zijn van langdurige zorg.

Tweewekelijks wordt op de speciale website www.zorgtegeneenzaamheid.nl een nieuw praktijkverhaal gepubliceerd. Zo is geleidelijk een uniek platform ontstaan met voorbeelden, inzichten en ervaringen van zorgverleners in de omgang met eenzaamheid.

Wat biedt Zorg tegen eenzaamheid?

Brede samenwerking van dertien (beroeps-)organisaties

De campagne is ontwikkeld en wordt gesteund door: ActiZ, de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, Coalitie Erbij, GGZ Nederland, de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, Movisie, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Sociaal Werk Nederland, het Trimbos Instituut, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Vilans en Kennisplein Zorgvoorbeter.

Eenzaamheid bij cliënten

Onderzoek in 2014 toonde aan dat eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg een onderschat probleem is.

Inspiratie uit het buitenland

Het rapport ‘Voorkomen of verminderen van eenzaamheid in de langdurige zorg’ laat buitenlandse ‘interventies’ zien waarvan positieve effecten zijn aangetoond in kader van voorkomen of verminderen van eenzaamheid in de langdurige zorg.Het rapport is in 2015 opgesteld door onderzoeker Susan Hommerson en professor Theo van Tilburg van de Vrije Universiteit Amsterdam.