Matchingwebsites

Het internet is een belangrijke ontmoetingsplek. Matchingwebsites brengen mensen bij elkaar. Datingwebsites zijn het bekendst, maar er zijn ook websites die mensen bij elkaar brengen rond een hulpvraag, activiteit, buurt, lotgenotencontact of voor vriendschap.

En daarvan geven we voorbeelden op deze pagina.

Peggy van Droogenbroeck, behandelmedewerker van Haagse ggz-instelling Parnassia, beheert de website durfjijmetmij.nl voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: “Mensen kunnen zichzelf zijn. Je komt er lotgenoten tegen die herkennen wat je zegt. Dat voelt als een warme omarming en haalt mensen uit hun isolement. Zelfs als je te angstig bent om in het echt met iemand af te spreken, kun je via de chat toch anderen ontmoeten.” (Bron: Zorgtegeneenzaamheid.nl)

Vraag- en aanbod hulpvragen

Mensen met een hulpvraag en mensen die willen anderen willen helpen vinden elkaar op dit soort websites. Bijvoorbeeld als het gaat om gezelschap of samen een activiteit ondernemen. Of mensen vinden elkaar op een gedeelde interesse. Onder meer deze websites zijn er:

Contact en vriendschap

Er zijn verschillende websites voor wie op zoek is naar nieuwe vrienden of mensen om eens iets leuks mee te ondernemen. Ook specifiek voor bepaalde groepen. Zoals voor mensen die meer moeite hebben in het aangaan van sociale contacten, zoals mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Onder meer deze websites zijn er:

Digitale buurtplatforms

Er is een rijke variëteit aan websites gericht op burenhulp, contact tussen buurtgenoten en activiteiten in de eigen buurt. Ze zorgen voor sterkere sociale cohesie. Uit eigen onderzoek (pdf) van Nextdoor komt naar voren dat onder de 35 grootste bij de Nextdoor-app aangesloten buurten 38% van de deelnemers drie of meer nieuwe buren heeft leren kennen via de app en 30% geeft aan in contact te staan met mensen met wie ze anders nooit contact zouden hebben. 

Onder meer deze websites zijn er: