Hulplijnen

In Nederland zijn er (anonieme) hulplijnen die mensen kunnen bellen voor een goed gesprek of een luisterend oor. De grootste anonieme hulplijn is de Luisterlijn, kernlid van Coalitie Erbij. Eenzaamheid is een veelgehoord thema. In bijna 30 procent van de gesprekken komt het naar voren.

Ook bieden coalitiepartners hulplijnen voor specifieke doelgroepen, zoals de Zilverlijn voor ouderen en het Luisterend Oog (chat) voor jongeren.

 

In de periode rondom haar echtscheiding werd Ans geconfronteerd met veel veranderingen. “Vooral als ik in de nachten niet kon slapen, belde ik wel eens met de vrijwilligers van Sensoor. Dat hielp me tot rust komen. In de nachten zijn weinig mensen bereikbaar en val je vrienden of familie niet snel lastig. Door de gesprekken daalde het paniek- en stressgevoel, waardoor ik de rest van de nacht weer wat rustiger was.” (Bron: website de Luisterlijn)

 

Bij Coalitie Erbij aangesloten organisaties bieden:

De Luisterlijn

De Luisterlijn biedt dag en nacht een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen van de week via de chat. Een goed gesprek voeren, bijvoorbeeld over een taboe-onderwerp als eenzaamheid, is niet eenvoudig. Vrijwilligers worden getraind in het herkennen van (verschillende vormen van) eenzaamheid en om hiermee om te gaan. Zij luisteren naar het verhaal en kunnen helpen gedachten te ordenen. Voor de meeste mensen is de hulplijn een steuntje in de rug al dan niet als aanvulling op professionele hulp.

Zie sensoor.nl

De Zilverlijn

De Zilverlijn is een gratis belservice van het Nationaal Ouderenfonds voor ouderen die behoefte hebben aan een praatje of een gezellig gesprek. Bijvoorbeeld omdat ze geen of weinig andere mensen spreken. Ouderen die zich aanmelden, worden regelmatig gebeld door een vrijwilliger van het Ouderenfonds.

Ga naar de website van het Ouderenfonds 

Praten over verlies

Wie een dierbare verloren heeft en behoefte heeft om daar met iemand over te praten, kan (anoniem) chatten met een deskundige vrijwilliger van Praten over verlies, een initiatief van Humanitas.

Zie pratenoververlies.nl

Mezzo Mantelzorglijn

De Mezzo Mantelzorglijn is elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld wanneer zij zich eenzaam of geïsoleerd voelen en daarover willen praten. 

Lees meer bij Mezzo 

NPV

De NPV houdt maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur spreekuur voor vragen vanuit christelijk perspectief. Zoals vragen die samenhangen met je eenzaam en alleen voelen.  

Kijk op npvzorg.nl