Eén-op-één contact

Soms redt iemand het even niet alleen. Een vrijwilliger kan uitkomst bieden. Vrijwilligers bieden als maatje of buddy één-op-één praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor.

Doel van maatjes- en buddyprojecten is mensen weer actief laten deelnemen aan de samenleving. Ze veranderen hun leefstijl. Ze krijgen een andere dagstructuur, met een ander perspectief. Hierdoor verandert hun beleving van hun situatie. Mensen die weer activiteiten ondernemen voelen dat ze controle verkrijgen over hun leven. Hierdoor voelen ze zich minder eenzaam

Emel Gurcan, vrijwilliger bij Tandem Maatje voor jonge moeders van Humanitas: “De ene keer bezoeken we het gemeentelijk loket met opvoedkundige vragen, de andere keer gaan we naar de bibliotheek of pakken we een terrasje om gewoon even het huis uit te zijn en een luisterend oor te kunnen bieden. Ik was ook jong moeder en ik ben geen hulpverlener, dat maakt meer los.” (Bron: Humanitas)

Stimuleren positieve relaties

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste effecten van maatjesprojecten liggen op psychologisch en sociaal-communicatief vlak, zoals het vergroten van zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen, en het stimuleren van positieve relaties. Ook worden er effecten bereikt op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en horizonverbreding.

Daarmee wordt de cliënt in zijn kracht gezet en in staat gesteld acties te ondernemen die zijn eenzaamheid verminderen.

Bij Coalitie Erbij aangesloten organisaties bieden onder meer:

Bezoek aan huis

 • Bezoek aan huis door vrijwilligers van de Zonnebloem bij mensen die in een sociaal isolement zitten, de Zonneboem
 • Voor mensen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn en een klein netwerk hebben, en misschien steun nodig hebben bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, is er Vriendschappelijk huisbezoek, Humanitas
 • Huisbezoek of een maatje haalt uit sociaal isolement en helpt nieuwe contacten te leggen, Unie van Vrijwilligers

Sociaal contact

 • Humanitas Maatje, voor mensen die meer sociale contacten willen opdoen. Zie Humanitas MaatjesHumanitas Tandem en Humanitas Maatjes GGZ
 • Grijs Genoegen is een project voor ouderen die sterk teruggetrokken leven, Leger des Heils
 • Met Match koppelt het Nationaal Ouderenfonds wensen van ouderen aan vrijwilligers. Zie Ouderenfonds Match
 • Lokaal zijn er organisaties voor vrijwilligerszorg die (onder andere) buddy’s en maatjes inzetten. Deze zijn bij Mezzo aangesloten
 • In verschillende (en steeds meer) plaatsen zijn er jongerennetwerken die hulp bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben, Hulpnetwerk TijdVoorActie
 • MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving met Vriendenkring & Maatje, MEE NL
 • Het Rode Kruis zet samen met buurtbewoners die behoefte hebben aan dagelijks contact een contactcirkel op, Rode Kruis
 • Voor wie niet kan terugvallen op "sociale hulp" van vrienden en familie, is er in twintig plaatsen Stichting HiP, Stichting HiP

Woonproject

 • Het project 'Student woont bij oudere' zorgt voor gezelschap in huis, SOLink

Werkproject

 • Juist het missen van (betaald) werk kan een oorzaak zijn om sociaal geïsoleerd te raken of last van eenzaamheid te krijgen. ReconnAct ondersteunt met een Jobmaatje, ReconnAct

Nederlands leren

 • Voorwaarde om goed mee te kunnen doen in de samenleving is de taal machtig zijn. Vind een organisatie in je buurt waar je kan vragen naar een taalcoach bij Het Begint met Taal

Palliatieve fase

 • Van tientallen overledenen duurt het zeker twee maanden tot enkele jaren voordat ze worden gevonden. Stichting Eenzame Dood (Arnhem e.o.) staat mensen zonder netwerk bij aan het eind van hun leven, Stichting Eenzame Dood