Feiten en cijfers

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Daarnaast voelt eenderde van de volwassen Nederlanders zich wel eens eenzaam. Hoge aantallen. Hoe zit het met de feiten en cijfers rond eenzaamheid?

Onder mannen en vrouwen komt sterke eenzaamheid ongeveer evenveel voor (9,8 om 10,1%). 85-plussers zijn qua leeftijdsgroep het meest eenzaam (15%).

Verder komen hoge eenzaamheidscijfers naar voren onder weduwen en weduwnaars (17% sterk eenzaam), gescheiden mensen (22%), laagopgeleiden (17%) en niet-westerse allochtonen (22%).

Cijfers stabiel

De mate van eenzaamheid in Nederland is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers de landelijke Gezondheidsmonitor (RIVM, GGD en CBS, 2016) en de Eenzaamheidsmonitor (TNS Nipo i.o.v. Coalitie Erbij, 2008).

Bekijk de infografic in groot formaat

Verschillende eenzaamheidscijfers - hoe zit dat?

Acht procent van de Nederlanders (18+) voelt zich sterk eenzaam. Meer dan een miljoen Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor, een onderzoek onder ongeveer 270.000 Nederlanders. Coalitie Erbij volgt deze cijfers, waarbij het onderzoek is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal van prof. Jenny Gierveld. Soms duiken er andere cijfers op. Hoe zit dat? We legden het uit in dit artikel (13-10-2015)

Eenzaamheid is van alle leeftijden

De mate waarin mensen zich eenzaam voelen, is redelijk stabiel tot een leeftijd van zeventig. Daarna volgt een toename. Van de mensen die 85 jaar of ouder zijn, zegt bijna 63 procent zich eenzaam te voelen, waarvan 15 procent zeer eenzaam. Eenzaamheid komt ongeveer evenveel voor onder mannen als onder vrouwen. Onder mannen komt sociale eenzaamheid iets meer voor (46 tegen 40 procent); onder vrouwen emotionele eenzaamheid (32 tegen 30 procent).

Nederlanders vinden eenzaamheid een groot probleem

De Nederlandse bevolking ziet eenzaamheid als (redelijk) groot probleem (71 procent). De meeste Nederlanders zijn zich bewust van het bestaan van het probleem (69 procent). Men vindt het onderwerp eenzaamheid het waard om over na te denken (79 procent). (Bron: Rapportage Eenzaamheid in Nederland,  TNS Nipo i.o.v. Coalitie Erbij, 2012)

Bijna de helft van de Nederlanders doet iets tegen eenzaamheid

De helft van de Nederlanders denkt zelf actief iets bij te dragen aan het terugdringen van eenzaamheid. De bijdrage zit vooral in kleine dingen als een praatje maken en mensen bezoeken. De bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid vindt vooral plaats binnen de eigen familie- en vriendenkring. 30 procent van de Nederlanders geeft aan zelf iets te willen doen aan het probleem van eenzaamheid. (Bron: Eenzaamheid in Nederland,  TNS Nipo i.o.v. Coalitie Erbij, 2012)

Minder eenzaam door doen vrijwilligerswerk

Een op de drie vrijwilligers die al eenzaam is, voelt zich minder eenzaam door vrijwilligerswerk (33 procent). Het doen van vrijwilligerswerk levert zelfs een grotere bijdrage aan het verminderen van hun eenzaamheid dan zij verwachtten. Er is wel een drempel om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ruim een op de vijf doet geen vrijwilligerswerk omdat zij niet gevraagd worden, dus gevraagd worden is belangrijk. (Bron: Eenzaamheid en vrijwilligerswerk, TNS Nipo i.o.v. Coalitie Erbij, 2013).

Sociaal netwerk

De beste bescherming tegen eenzaamheid is een divers en robuust sociaal netwerk. De helft van de Nederlanders heeft drie tot vijf mensen in zijn of haar omgeving waar hij of zij op kan rekenen. Ruim een kwart (28%) heeft zes of meer mensen in zijn omgeving en een vijfde heeft een of twee mensen. De groep Nederlanders met een zwak sociaal netwerk bevat meer alleenstaanden dan de groep met een gemiddeld sociaal netwerk (34 procent versus 20 procent). Jongvolwassenen hebben vaak een sterk sociaal netwerk. (Bron: Sociaal konvooi en eenzaamheid TNS Nipo i.o.v. Coalitie Erbij, 2011).