Organisatie

Omdat eenzaamheid zo veel voorkomt, is in 2008 Coalitie Erbij opgericht. Coalitie Erbij is een stichting. Bestuursleden zijn de directeuren van de kernleden. Directeur van de Coalitie is Arie Ouwerkerk. Het bureau van Coalitie Erbij is gevestigd in Utrecht.

Per 1 januari 2019 heeft Coalitie Erbij haar activiteiten beëindigd. Lees hier daarover meer

Brochure Coalitie Erbij

Handig bij elkaar in deze brochure: het werk van Coalitie Erbij, de activiteiten en een infografic met feiten en cijfers over eenzaamheid.

Download de brochure over Coalitie Erbij (pdf)

Download het activiteitenplan 2018 (pdf)

Bestuur

De kernleden die Coalitie Erbij vormen, zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Erbij. Het bestuur staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Leo Wijnbelt, voorzitter Coalitie Erbij

 

 

 

 

Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland (penningmeester)

 

 

 

 

Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds

 

 

 

 

Jeroen Hoogteijling, directiesecretaris Leger des Heils

 

 

 

 

Rob Kars, directeur Resto VanHarte 

 

 

 

 

Marc Damen, directeur Nationale Vereniging de Zonnebloem

 

 

 

 

Rebecca Gerritse, manager afdeling programma's Humanitas

Adviseurs

Coalitie Erbij laat zich bijstaan door onafhankelijke adviseurs (onbezoldigd).

Prof. dr. Theo van Tilburg, Vrije Universiteit

 

 

 

 

Prof. dr. Anja Machielse, Universiteit voor Humanistiek 

 

 

 

 

Bureau

Coalitie Erbij wordt ondersteund door een klein bureau.

Arie Ouwerkerk, directeur

 

 

 

 

Michelle Vollers, directiesecretaris / communicatiemedewerker

Tineke Koopman, projectmanager

Marc van Dijck, communicatieadviseur

Gegevens

Statutaire naam: Stichting Erbij

Gevoerde naam: Coalitie Erbij

KvK-nummer: 34310701

Bankrekening: NL96 TRIO 0786791209

Dit zijn de statuten van Coalitie Erbij.

Financiële verantwoording

Coalitie Erbij wordt gefinancierd door haar kernleden en leden, en het ministerie van VWS. Voor activiteiten kunnen fondsen worden geworven. Het bestuur van Coalitie Erbij is onbezoldigd. Bekijk het Jaarverslag en de jaarrekening 2018 (pdf). ANBI: 819847641.