Blog

Pagina's

 • "Sociaal isolement is niet alleen een privézaak"

  dinsdag 31 mei 2011

  Hoe komt het dat mensen sociaal geïsoleerd raken? En hoe redden ze zich vervolgens? En welke rol hebben overheden en hulpverleners op dit punt?

 • "Eenzaamheid pak je bij bron aan, niet in eindtraject"

  donderdag 19 mei 2011

  Een vereenzaamde tante vroeg tevergeefs om professionele hulp. Voor Jeannette Rijks was dat het startschot voor een zoektocht naar wat eenzaamheid precies is en hoe je mensen er vanaf kan helpen.

 • "Oudere met student op kamer zie je opleven"

  donderdag 28 april 2011

  Vader Henk en ooms Kees en Hans van der Graaf zijn echte scheepsbouwers. Maar zoon Brian gooit het over een andere boeg. Zijn ondernemersbloed gaat sneller stromen van het bieden van een oplossing voor eenzaamheid bij ouderen.

 • "Mythes over eenzaamheid moeten van tafel"

  donderdag 7 april 2011

  Een wiskundeknobbel en de troosteloosheid van achterstandswijken die haar raakte toen zij als scholiere een buurtwerker van haar kerk hielp.

 • Zicht op eenzaamheid

  donderdag 24 maart 2011

  Veel mensen in Nederland voelen zich eenzaam, jong én oud. Ons sociale klimaat belemmert écht goede contacten tussen mensen onderling, tussen ouders en hun volwassen kinderen, tussen buurtgenoten. Dit alles leidt tot meer eenzaamheid dan...

 • "Compassie moet je tegenwoordig organiseren"

  donderdag 17 maart 2011

  Jan Ruyten realiseert als maatschappelijk ondernemer projecten om eenzamen een omgeving te bieden waarin zij zich thuis voelen. De Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry verwoordt de kern van zijn visie: onbaatzuchtige dienstbaarheid.

 • Signaleren en aanpak van eenzaamheid

  woensdag 2 februari 2011

  Deze brochure ‘Signaleren en aanpak van eenzaamheid’ is gebaseerd op het boek ‘Zicht op eenzaamheid. Achtergronden, oorzaken en aanpak’, geschreven door Theo van Tilburg en Jenny de Jong Gierveld.

 • Aanpak van eenzaamheid, helpt het?

  woensdag 24 maart 2010

  Een vergelijkend effect- en procesevaluatieonderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen.

Pagina's