Wie is wie en wat heb je te bieden aan eenzame ouderen in Gouda?

In april hebben alle drie de platforms ‘Eenzaamheid bij ouderen’ hun eerste bijeenkomst in nieuwe samenstelling gehad. Sinds enkele jaren pakt Gouda eenzaamheid onder ouderen integraal aan met behulp van platforms, maar tot nu toe waren deze wijkgericht.

Belangrijke rol S1 wijkverpleegkundigen

Nu waren er nieuwe gezichten, andere invalshoeken en verwondering over mogelijkheden. Zeker de sociaal makelaars uit de sociale teams en de S1 wijkverpleegkundigen gaan een belangrijke rol vervullen. Dit zijn nieuwe functies die hiaten in het aanbod signaleren en oplossingen kunnen initiëren.Met name de drie S1 wijkverpleegkundigen gaan de eenzame ouderen opsporen en hebben de juiste achtergrond om het gesprek aan te gaan en een breed netwerk in zorg en ondersteuning om eventueel door te verwijzen en warm over te dragen.

Nieuwe partijen aangeschoven

Door de nieuwe start zijn er ook weer andere partijen aangeschoven en wordt er nagedacht over wie er nog gemist wordt. Alle zorgcentra die ook een wijkfunctie hebben voor ontmoeting zijn aangeschoven. De buurtsportcoach, de diaconie en organisaties als Humanitas, Zonnebloem en Rode Kruis zitten aan tafel!De keus voor focus op de ouderen is gemaakt om met dit kader de effectiviteit te verhogen. Natuurlijk wordt erkend dat eenzaamheid voorkomt onder alle leeftijden. Niemand wordt uitgesloten, maar we zetten ons primair in voor de ouderen.

Puzzelstukjes bijeen

Wat een genot om dit te mogen organiseren. Om te zien dat de aanwezigen zich als puzzelstukjes bijeen weten te vinden, elkaar (her) ontdekken en inspireren. Een veelbelovende zet.

Op naar de eerste concrete actie: ‘de zomeractie’!

Ineke Weverling
Transmuraal Netwerk Midden-Holland
Koploperplaats Gouda

Lees meer

blogs over de lokale aanpak van eenzaamheid

de zomeractie 'Wie nodig jij uit?'