"We hebben eenzaamheid beter in de gaten" (Wmo Magazine)

In het Wmo Magazine van december 2015 spreken staatssecretaris van VWS Martin van Rijn en Coalitie-directeur Arie Ouwerkerk over eenzaamheid en de nieuwe Wmo. 

Daarbij komen thema's aan bod als de invloed van het langer thuis blijven wonen van ouderen op eenzaamheid, het belang van eenzaamheidsbestrijding, de mythes over eenzaamheid en het actieplan Eenzaamheid dat VWS, Coalitie Erbij en de VNG in 2014 lanceerden.

Arie Ouwerkerk: "Belangrijk in de lokale aanpak van eenzaamheid is dat het aanbod minder versnipperd wordt. De tendens is wel dat de verschillende partijen langzaam dichter bij elkaar komen. Maar er lopen allerlei mensen rond die op allerlei verschillende manieren worden gefinancierd. Vaak met de beste bedoelingen en met prima programma’s, hoor, maar de resultaten kunnen nog veel optimaler zijn als we ervoor zorgen dat de verschillende vormen van aanbod niet langs elkaar heen gaan. Financieringsstromen kunnen effectief rendement soms in de weg staan."

Een artikel door Stan Verhaag.

Download het artikel: "We hebben eenzaamheid beter in de gaten" (Wmo Magazine, december 2015)