Signaleren en aanpak van eenzaamheid

Deze brochure ‘Signaleren en aanpak van eenzaamheid’ is gebaseerd op het boek ‘Zicht op eenzaamheid. Achtergronden, oorzaken en aanpak’, geschreven door Theo van Tilburg en Jenny de Jong Gierveld.

Eenzaamheid die soms tijdelijk en soms permanent is. Tijdelijk zoals bij verandering van baan of woonplaats. Min of meer permanent als de partner, familieleden en vertrouwde woonomgeving wegvallen.

Eenzaamheid in de kern

Te weinig zinvolle sociale contacten met anderen of het ontbreken van een intieme, emotionele relatie met een ander. En soms allebei. Dat is de kern van eenzaamheid en hierover gaat deze brochure. Over hoe vaak en bij wie eenzaamheid voorkomt. Over wat mogelijke oorzaken van eenzaamheid zijn. Over wat mogelijk gedaan kan worden aan eenzaamheid. Over wat geprobeerd is om eenzaamheid te verminderen.

Voor vrijwilligers en hulpverleners

De brochure is bedoeld voor vrijwilligers en hulpverleners in het ouderenwerk. De brochure gaat in op vragen als: wat is eenzaamheid, hoe vaak komt eenzaamheid voor? Zijn oude mensen vaker eenzaam dan jonge mensen? En wat kun je doen aan eenzaamheid?

Auteurs Theo van Tilburg en Jenny de Jong Gierveld
Datum 23 februari 2009
Te verkrijgen Te downloaden op de website: www.cvo.vu.nl/