Ouderen in sociaal isolement

Dit onderzoek gaat over de effectiviteit van persoonlijke begeleidingstrajecten voor sociaal geïsoleerde ouderen die te maken hebben met hardnekkige en complexe problematiek.

Sociaal isolement is een belangrijk thema tegen de achtergrond van het overheidsbeleid dat gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Mensen die in een sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden of bekenden die zo nodig mantelzorg of andere vormen van steun kunnen bieden.

Door de professionele hulp die zij krijgen, kunnen deze sociaal geïsoleerde ouderen hun leven beter aan. Interventies om het netwerk uit te breiden werken bij deze groep dan wel zelden, de professionals vormen voor deze ouderen een belangrijk aanspreekpunt en in veel gevallen ook een vangnet. De baten liggen op het vlak van ervaren aandacht, oplossen van praktische problemen, emotionele steun en betrokkenheid van de professional.

'Ouderen in sociaal isolement' is een onderzoek van Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek, gefinancierd door Movisie.

Machielse heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van de ‘ervaren baat’-benadering, waarin de baat die de ouderen zelf van de hulp ervaren centraal staat. Ze volgde in Rotterdam drie jaar lang, 53 sociaal geïsoleerde ouderen en 17 hulpverleners die hen persoonlijke begeleiding bieden.

Machielse is wetenschappelijk adviseur van Coalitie Erbij.

Gegevens

Auteur: Machielse, A. 
 Uitgever:  Movisie, 2015
Prijs 15 euro
 ISBN:  978-90-8869-116-4
 Aantal pagina's:  176

Download (kosteloos)