Nog een wereld te winnen

‘Nog een wereld te winnen’ heet het rapport dat Bureau Omlo presenteerde nadat het in opdracht van Movisie in de theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies was gedoken.

Nog een wereld te winnenUit het onderzoek blijkt dat een theoretische onderbouwing vaak ontbreekt en waar wel sprake is van onderbouwing, laat de kwaliteit vaak te wensen over. ‘Voor interventie-ontwikkelaars is het vaak moeilijk om beschikbare kennis te benutten door gebrek aan tijd en middelen’, zegt onderzoeker Jurriaan Omlo op de website van Movisie. ‘Ook lijkt er geen helder en eenduidig beeld te bestaan van de functie en meerwaarde van theoriegebruik bij interventiebeschrijvingen.’

Verschillende vormen van eenzaamheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat in de onderbouwing van de interventies niet veel wordt ingegaan op de verschillende vormen van eenzaamheid en het proces van vereenzaming. Verder is er weinig aandacht voor de gevolgen van langdurige eenzaamheid. Ook is vaak niet onderbouwd waarom en wanneer eenzaamheid of vereenzaming precies een maatschappelijk probleem vormen.

Aanbevelingen

In het rapport zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  1. interventieontwikkelaars, professionals en andere belanghebbenden bijscholen en ondersteunen;
  2. samenwerking met onderzoekers faciliteren en stimuleren om zo de theoretische onderbouwing te verbeteren;
  3. agendeer een meervoudige benadering van eenzaamheid aangezien het verschijnsel vele gezichten en oorzaken kent;
  4. verbreed het maatschappelijk debat over eenzaamheid naar alle leeftijden aangezien het probleem niet alleen onder ouderen speelt;
  5. en Rijksoverheid, gemeenten, fondsen en kennisinstellingen: stimuleer verdere theorieontwikkeling.

Bij de laatste aanbeveling geldt dat het belangrijk is dat dergelijke kennis ook toegankelijk gemaakt wordt voor interventieontwikkelaars en uitvoerende professionals. De publicatie wil hieraan een bijdrage leveren door een selectie van theorieën over eenzaamheid en sociaal isolement te presenteren die relevant kunnen zijn voor de theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies.

Voor de publicatie werden de eenzaamheidsdeskundigen Theo van Tilburg, Anja Machielse en Gerine Lodder geraadpleegd. 

Inmiddels uitgewerkt

In de periode van het onderzoek heeft de ontwikkeling van interventies niet stilgestaan. Een aantal interventies is inmiddels verder uitgewerkt en effectief bevonden, meldt Movisie. Deze zijn te vinden in de databank Effectieve sociale interventies.

Download het rapport

  • Auteur: Jurriaan Omlo (Bureau Omlo)
  • Jaar: 2017
  • Uitgever: Movisie

Download: Nog een wereld te winnen (pdf)