Kom erbij inspiratiebrochure

Coalitie Erbij - Inspiratiebrochure Kom erbijIn deze inspiratiebrochure wordt dieper ingegaan op het organiseren van een Kom erbij Activiteit, Programma, Week of Dag tijdens de Week tegen Eenzaamheid, maar is ook heel goed daarbuiten bruikbaar.

Een Kom erbij Festival is een bundeling van activiteiten waardoor het sociale netwerk van deelnemers verbreedt, waarmee sociale relaties verdiepen en waarmee contacten verduurzamen. Natuurlijk is niet alles haalbaar in één week. Het Kom erbij-programma kan wel een startmoment zijn voor de verbreding, verdieping of verduurzaming van iemands netwerk. Daarmee is het een belangrijke stap in het tegengaan van eenzaamheid.

In deze brochure leest u over de '3 V's van contact': het verbreden, verdiepen en verduurzamen van sociale contacten. 

Meer sociale contacten

Met verbreding wordt bedoeld: activiteiten waardoor mensen de kans krijgen hun sociale netwerk uit te breiden met nieuwe gezichten. Bijvoorbeeld met mensen uit de buurt, wijk of stadsdeel en met organisaties die op dit niveau actief zijn. Zo krijgen mensen een gevarieerd netwerk op buurtniveau. Dit biedt kansen op sociale steun en betrokkenheid bij elkaar in de lokale gemeenschap.

Betere sociale contacten

Met verdieping wordt bedoeld: activiteiten waar mensen op speelse en ongedwongen wijze de kans krijgen elkaar te ontmoeten. Naarmate mensen elkaar beter kennen en meer van zichzelf laten zien, worden contacten minder oppervlakkig. Zo krijgt een ontmoeting de kans op termijn uit te groeien tot een betekenisvolle sociale relatie.

Blijvende sociale contacten

Met verduurzaming wordt bedoeld: activiteiten waardoor mensen perspectief hebben op vervolg van de ontmoeting en duurzaam contact met elkaar. Eénmalige contacten kunnen waardevol, betekenisvol en leuk zijn. Wanneer deze contacten worden opgevolgd, kunnen ze verduurzamen en uitgroeien tot een bepaalde mate van verbondenheid (frequent burencontact, kennissen, vriendschap). Dan kan gesproken worden van een sociale relatie.

Lees verder