Inspiratiedocument breed vrijwilligerswerk: mensen betrekken op hun interesse

In het inspiratiedocument 'Mensen betrekken op hun interesse' staan tips en ideeën voor vrijwilligersorganisaties om een rol te spelen in het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

Vereniging NOV en Coalitie Erbij hielden 16 juli 2015 een verkenningsbijeenkomst over de rol van het brede vrijwilligerswerk (cultuur, natuur, sport, et cetera) in het betrekken van mensen met eenzaamheidsproblematiek of het voorkomen van eenzaamheid.

Daaruit is dit inspiratiedocument ontstaan: Mensen betrekken op hun interesse. In het inspiratiedocument staan praktische tips vanuit de bestaande praktijk, maar juist ook inspirerende ideeën die ook door vrijwilligersorganisaties uit andere branches overgenomen kunnen worden.

Extra dimensie aan vrijwilligersorganisatie

Het doen van vrijwilligerswerk of deelnemen aan activiteiten van vrijwilligersorganisaties zorgt voor een sociaal vangnet. Hiermee betrek je mensen op hun passie in plaats van op het onderwerp eenzaamheid, maar werk je tegelijkertijd wel aan het bestrijden van eenzaamheid. Om dat te bereiken kan je een extra dimensie toevoegen aan het werk wat je doet als vrijwilligersorganisatie.

Op zoek naar de rol van 'unusaual suspects'

Deze bijeenkomst was georganiseerd voor koplopers tegen eenzaamheid van Coalitie Erbij en vrijwilligersorganisaties, verbonden aan het NOV. Doel was om met elkaar te verkennen welke rol ‘unusual suspects’ kunnen spelen in de lokale aanpak van eenzaamheid en welke verbindingen er te maken zijn met de ‘usual suspects’ in de coalitie tegen eenzaamheid.

Met dank aan

Met bijdragen van Stichting HIP, Het Begint met Taal, Dierenbescherming Nederland, Humanitas, LKCA, Mezzo, NPV, Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie, Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, Seniorweb, Timpaan Welzijn, Stichting Vakantievreug, Resto VanHarte en nog meer.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Coalitie Erbij, info@coalitieerbij.nl of 030-2307199.

Lees ook