Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf

De cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent.

Op aanvraag van Coalitie Erbij onderzocht het Kennisplatform Integratie & Samenleving van Verwey-Jonker Instituut hoe het komt dat het percentage onder allochtone ouderen zo hoog is en waarom het verschil met autochtone ouderen zo groot is.

Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komafResultaat is de verkenning Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf (mei, 2016). De verkenning biedt antwoord op deze vragen en geeft handvaten voor beleid om de eenzaamheid bij migrantenouderen te verminderen. Welke voorwaarden zijn er nodig om adequaat beleid in de sociale sector te ontwikkelen om eenzaamheid onder ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond te verminderen?

Het hoge percentage eenzaamheid onder migrantenouderen, met name onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst, heeft vooral te maken met lage sociaaleconomische status en met chronische gezondheidsproblemen. Ook spelen cultuurspecifieke achtergronden een rol.

Download de publicatie Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf (pdf)

  • Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf
  • Kennisplatform Integratie & Samenleving, Verwey-Jonker Instituut
  • Trudi Nederland en Inge Razenberg
  • Mei 2016