Eenzaamheid bij vrijwilligers

Hoe kunt u als vrijwilligersorganisatie alert zijn op eenzaamheid bij vrijwilligers? Hoe bent u gastvrij en laagdrempelig?

In Nederland voelen meer dan een miljoen mensen zich sterk eenzaam. Zij ontwikkelen vaak eigen manieren om hiermee om te gaan, bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Dit kan positieve effecten hebben. Persoonlijke aandacht, een goede sfeer en passend vrijwilligerswerk zijn dan wel voorwaarden.

In dit inspiratieboekje leest u meer over eenzaamheid en de signalen. Er worden tips gegeven over wat u zelf kunt doen en er wordt getoond hoe uw organisatie een gastvrije organisatie kan zijn met voldoende aandacht voor de eigen vrijwilligers. Oók voor de vrijwilligers die eenzaam zijn.

Dit is een uitgave van Movisie (2016)

Download

Download Eenzaamheid bij vrijwilligers (pdf)

Meer lezen

Lees meer over eenzaamheid & vrijwilligerswerk in dit onderzoek van TNS Nipo

Movisie is aangesloten bij Coalitie Erbij