Eenzaam ben je niet alleen

Eenzaamheid en sociaal isolement treft mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving. Met behulp van dit werkboek kunnen professionals en vrijwilligers elkaar helpen bij de ondersteuning van mensen die kampen met eenzaamheid.

De Wmo-werkplaatsen hebben een werkwijze ontwikkelen die zich richt op de verschillende fases van de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. Het werkboek focust op het (leren) luisteren naar de persoon en vervolgens het samen bepalen van volgende stappen. Door nauw aan te sluiten bij de persoon is de kans op effect van de persoonlijk vormgegeven interventie het grootst.

Het werkboek is samengesteld voor groepen vrijwilligers en professionals uit een bepaalde regio, dorp of wijk om elkaar te helpen bij de ondersteuning van mensen die kampen met eenzaamheid of sociaal isolement. Het boek biedt werkvormen om vanuit wat de persoon zelf kan en wil, zo mogelijk samen met het sociale netwerk, tot actie te komen. Professionals en vrijwilligers worden hiermee in verschillende fases ondersteund om al doende de persoon tot eigen inzichten, bevindingen en acties te begeleiden.

Eenzaam ben je niet alleen is tot stand gekomen in samenwerking met Coalitie Erbij en uitgetest in zes pilot-trainingen.

Download

Bestellen

  • Titel: Eenzaam ben je niet alleen - Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement
  • Auteurs: Heessels, M; Braun, M.; Kroes, J.; Dankers, T.; Roozendaal, K.; Ouwerkerk, A.; Damoiseaux, D.; Biene, M. van;
  • Uitgever: Movisie, september 2015
  • ISBN: 978-90-8869-119-5
  • Aantal pagina's: 88
  • Prijs:€7,50