Complexe verwachtingen - Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen

Dit onderzoek naar een maatjesproject voor eenzame ouderen laat zien dat een succesvolle koppeling tussen bezoekvrijwilligers en eenzame ouderen bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de ouderen.

Complexe verwachtingen - Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen geeft inzicht in een interventie die eenzame ouderen koppelt aan bezoekvrijwilligers: zogenaamde ‘maatjes’. Het doel is de ouderen meer zelfredzaam te maken. Het onderzoek laat zien dat een succesvolle koppeling hieraan bijdraagt, maar dat dit hoge eisen stel aan de vrijwilligers. De problematiek van de ouderen is vaak complex en de verandermogelijkheden van de ouderen zijn gering. De vrijwilligers krijgen te maken met zware problematiek die haast professionele deskundigheid vereist. Koppelingen zijn alleen succesvol als de wederzijdse verwachtingen van de ouderen en de vrijwilligers op elkaar aansluiten. Dit vraagt om scherpe keuzes omtrent de doelgroep en het soort vrijwilligers dat wordt ingezet.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek en maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies van Movisie. Auteur Anja Machielse is wetenschappelijk adviseur van Coalitie Erbij.

Complexe verwachtingen - Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen

  • Auteur: Machielse, A. en Bos, P.
  • Uitgever: Movisie
  • Jaar van uitgave: 2016
  • ISBN: 978-90-8869-128-7
  • Aantal pagina's: 124

De uitgave is bij Movisie te downloaden en te bestellen (12,50 euro)