Aanpak van eenzaamheid, helpt het?

Een vergelijkend effect- en procesevaluatieonderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen.

Bron

Auteurs Tineke Fokkema en Theo van Tilburg
In Uitgave van Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
Jaar januari 2006
Jaargang 69
Te verkrijgen Via boekhandel
ISBN 90-70990-98-9