Een half jaar Steunpunt Eenzaamheid: wat kan de kapper doen?

Advies en steun voor iedereen die eenzaamheid signaleert of zichzelf eenzaam voelt. Dat is de missie van het vorig jaar september opgerichte Steunpunt Eenzaamheid in Heiloo, Noord-Holland. Met een netwerk aan ambassadeurs en, misschien verrassend in een tijd dat vooral eenzaamheid onder ouderen in de belangstelling staat, juist aandacht voor jongere mensen die met eenzaamheid kampen.

Karin van Polen, medewerker Steunpunt Eenzaamheid

Steunpunt EenzaamheidHet Steunpunt is een samenwerking van het welzijn- en jongerenwerk in Heiloo. Door de krachten te bundelen komt er automatisch een kentering in het beeld dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkomt. We richten ons in onze communicatie bewust op de jongere doelgroep, hoewel natuurlijk iedereen kan aankloppen bij ons steunpunt. Maar de ondersteuning van eenzame ouderen zit bij het welzijnswerk wel stevig in elkaar. En juist door je op de ondersteuning van andere groepen zoals jongeren te richten, omarmen andere organisaties het onderwerp ook en willen samenwerken.

Op sociale netwerk van eenzame gericht

Dit half jaar hebben we geleerd dat mensen die zich eenzaam voelen niet zelf naar je toe komen. We richten ons dan ook op het netwerk om mensen heen - zover dat er is. Zoals familie, thuiszorgmedewerker, sportcoach, school en de kapper. We werken daarvoor met ambassadeurs die die groepen vertegenwoordigen. Zoals een mobiele ambassadeur van de Rabobank, een uitvaartverzorgster en kapper. Zij kunnen eenzaamheid signaleren. Bijvoorbeeld de kapper kan merken dat iemand steun nodig heeft en – met toestemming van diegene – een klein extra zetje geven om de stap te maken hulp te zoeken en een warme overdracht naar ons doen.

Daarnaast spreken we mensen aan op hun interesse. Met een lotgenotengroep voor mensen in rouw of voor jonge moeders.

Voorlichting

We zijn er het afgelopen half jaar zelf ook op uit geweest. Bij bezoeken aan scholen is eenzaamheid onderwerp van gesprek geweest, natuurlijk voor de kinderen maar ook voor ouders die in beeld zijn bij de leerkrachten. Het Steunpunt heeft samen met het Sociale Team van de gemeente bewoners opgezocht bij de Hema en de Albert Heijn. Ook is voorlichting gegeven bij diverse organisaties.

Netwerkpartners zetten het thema eenzaamheid op de agenda, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, kerken en bibliotheek. Anderen bieden hulp of een attentie aan, er werden liedjes gezongen door basisschoolleerlingen voor ouderen en vrijwilligers meldden zich aan. Ook wist toch een aantal bewoners de weg te vinden naar het steunpunt om voor zichzelf hulp te vragen, of voor adviezen voor iemand in de omgeving waar zij zich zorgen om maakten.

Als je bij ons bent geweest, willen we dat je nieuwe inzichten en handvatten hebt hoe om te gaan met eenzaamheid, je gesterkt voelt iets te doen en weet waar je terecht kan voor activiteiten.

Niet in een hokje

Bij deze hulpvragen blijkt al gauw dat eenzaamheid zich niet in een hokje laat stoppen en de signalen vaak een ander karakter hebben. Denk hierbij aan een verwaarloosde administratie, een betalingsachterstand of verminderde zelfzorg. De aanpak is dan altijd maatwerk. Het ligt aan de vorm van eenzaamheid wie wat kan doen. We kijken wat we zelf kunnen of welke van onze sociale netwerkpartners kan bijdragen.

De bedoeling is dat in elk geval iets in gang wordt gezet. De drempel om zelf hulp te zoeken bij eenzame gevoelens is vaak groot, dus als iemand daarin een ondersteunde rol kan spelen is dat mooi. Dan maakt het niet uit of dat de huisarts, de medewerker van de bank of een medeleerling op school is.

Eén tegen eenzaamheid

De actiepunten uit het totaalprogramma van minister Hugo de Jonge sluiten aan bij het doel van het Steunpunt: eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken, doorbreken en duurzaam aanpakken. De kern: gemeenten, maatschappelijke organisatie en bedrijven vormen coalities tegen eenzaamheid. Dat wij daar met elkaar in Heiloo op vooruitlopen is iets waar wij best trots op mogen zijn.

Het komende jaar gaan we dit verder uitbouwen en we hopen dat velen in Heiloo, net als de ambassadeurs van het Steunpunt, ons daar verder bij willen helpen: ‘één tegen eenzaamheid’.

Meer weten? Ga naar de website van het Steunpunt Eenzaamheid Heiloo