“En wat zijn uw ervaringen met de integrale aanpak van eenzaamheid in uw gemeente?”

Jaarlijks organiseert Coalitie Erbij haar ledendag. Dit jaar werd deze geïntegreerd met een ‘koploperoverleg’ met vertegenwoordigers van lokale samenwerkingen tegen eenzaamheid.

Door Carolien de Groot

In de ochtend hadden de groepen een apart programma; in de middag troffen ze elkaar tijdens de lunch en diverse workshops. Want ook de verbinding tussen de bij Coalitie Erbij aangesloten organisaties en de lokale professionals werkt in de aanpak van eenzaamheid.

Tijdens het ochtendprogramma van de koplopers stond het delen van kennis en kunde centraal. Ten behoeve van de koplopers zelf, maar ook van Coalitie Erbij, dat met behulp van de ervaringen en leringen van de afgelopen jaren in de koploperplaatsen een handboek - of soortgelijke publicatie - voor de integrale aanpak van eenzaamheid schrijft. Doel is het in september te presenteren. Vanwege de veelzijdigheid van de eenzaamheidsproblematiek is deze uitwisseling van belang.

Oproep: aanpak eenzaamheid in uw gemeente

Coalitie Erbij is benieuwd naar de aanpak van eenzaamheid in uw gemeente. Pakt u eenzaamheid aan in uw gemeente? Hoe? Met wie? Of hebt u de intentie eenzaamheid samen met partijen aan te pakken met wie u niet eerder hebt samengewerkt, en weet u nog niet op welke manier? Laat het ons weten. We willen met deze verzameling en monitoring burgers en organisaties verbinden en de kennis over de aanpak van eenzaamheid bundelen. Neem contact op met Carolien de Groot van Coalitie Erbij via 030 – 230 71 99 of c.degroot@coalitieerbij.nl.

De koplopers werden gevraagd naar de vorderingen in hun wijk of regio. Naar thema’s waar zij succes op boeken of thema’s waarmee juist moeite wordt ervaren. Dit resulteerde in een vijftal onderwerpen:

  • het al dan niet expliciet benoemen van eenzaamheid;
  • omgaan met steun/financiering in de eenzaamheidsaanpak; het is een vraagstuk op zich om resultaten over eenzaamheid te achterhalen en op te schrijven. Dit vraagt om een flexibele houding van partijen die op resultaten gericht zijn.
  • preventie van eenzaamheid; bijvoorbeeld door in te spelen op life-events, als een verhuizing, werkloos raken of beginnen met studeren. Verschillende partners helpen mensen in het zicht te krijgen, denk aan scholen of woningbouwcorporaties.
  • hoe van plan naar uitvoering;
  • en de gedeelde verantwoordelijkheid in het eenzaamheidsvraagstuk.

Het bespreken van de onderwerpen leverde weer nieuwe vragen en invalshoeken op. Dat een bijeenkomst als deze een impuls kan geven aan het vraagstuk van de lokale aanpak van eenzaamheid, blijkt uit de vele gesprekken die het opbrengt. Dit geeft nuttige inzichten in specifieke situaties en gevallen, die mee worden genomen naar de eigen praktijk.

Carolien de Groot,
beleid & projecten Coalitie Erbij