Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 voor Verpleeghuis Frankeland

Van de in totaal 67 inzendingen heeft een vakjury er 3 genomineerd: Stichting Radar Wmo-diensten met WIE werkt! (Rotterdam), Verpleeghuis Frankeland met de cursus ‘Van huis tot thuis’ (Schiedam) en het project De Vitale Moestuin van Robert Arnoldy (Amsterdam/Kortenhoef). Winnaar werd Verpleeghuis Frankeland.

Van links naar rechts: Arie Ouwerkerk (directeur Coalitie Erbij), Els Nauta en Saskia Innemee (Frankeland), Hadassah de Boer (presentatie Nationaal Eenzaamheid Congres 2014)

Thema van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 is ‘Zorg tegen eenzaamheid’. Belangrijke voorwaarde dit jaar was dat bij de ingediende activiteiten een zorgorganisatie of een zorgverlener betrokken is. Daarnaast zijn de inzendingen beoordeeld op criteria als inspirerend, origineel, effectief, bestaande activiteit en kansen voor de lange termijn. Het publiek stemde vervolgens om de winnaar te bepalen. Op het Nationaal Eenzaamheid Congres 2014 werd bekendgemaakt dat met 44 procent van de 1655 stemmen het verpleeghuis de Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 wint.

Lees op deze pagina meer over de 3 genomineerden.

 

WIE werkt!

  • Indiener: Joke Machielse, krachtcoach stichting Radar Wmo-diensten Rotterdam
  • Gericht op: kwetsbare burgers met geen of een klein netwerk
  • Wordt uitgevoerd bij: Lelie Zorggroep, Middin en Mozaïk (Rotterdam)

Het bijstaan van eenzame burgers en het activeren van hun informele netwerk. Dat is het resultaat van het project WIE werkt! (Wederkerigheid, Informele netwerken en Eigen kracht), waarin zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en professionals integraal samenwerken. In deze aanpak signaleren huishoudelijke hulp-medewerkers van de Lelie Zorggroep kwetsbare mensen die zelfstandig thuis wonen en die in een sociaal isolement verkeren of daarin dreigen te komen. De medewerkers geven dit signaal door aan Radar Wmo-diensten. Radar zet vervolgens vrijwillige netwerkcoaches in, die de kwetsbare mensen met raad en daad bijstaan om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. De vrijwilligers ontvangen op hun beurt begeleiding van professionals via trainingen, zoals over het omgaan met cliënten en intervisiebijeenkomsten. Kortom: een samenspel om eenzame burgers bij te staan en hun nog bestaande informele netwerk te activeren.

 

Cursus Van huis tot thuis

  • Indiener: Els Nauta, beleidsmedewerker kwaliteit Frankeland en Saskia Innemee, consulent welzijn en activiteiten Frankeland
  • Gericht op: somatische verpleeghuisbewoners
  • Wordt uitgevoerd bij: Verpleeghuis Frankeland (Schiedam)

Om eenzaamheid te voorkomen is het belangrijk om je thuis te voelen. Dat geldt ook voor het wonen in een verpleeghuis. De verhuizing daarnaartoe is vaak een ingrijpende, emotionele gebeurtenis waar de meeste mensen liever niet voor gekozen hadden. De praktijk leert dat mensen met lichamelijke aandoeningen vaak op hun kamer blijven en dat het voor hen moeilijk is om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom ontwikkelde verpleeghuis Frankeland de cursus “Van huis tot thuis”. Alle nieuwe bewoners volgen de cursus in groepjes. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Onder andere krijgen bewoners informatie over de voorzieningen en activiteiten met aandacht voor behoeften en mogelijke belemmeringen om deel te nemen, wordt geïnventariseerd of nieuwe bewoners al eerste contacten hebben gelegd en wordt verwerkings- en eenzaamheidsproblematiek gesignaleerd. Als resultaat leren mensen elkaar kennen, delen zij hun gevoelens met anderen, accepteren zij hun nieuwe woonsituatie sneller en voelen zich prettiger. Kortom: het thuisgevoel ontwikkelt zich sneller en beter en helpt daarmee eenzaamheid te voorkomen.

 

De Vitale Moestuin

  • Indiener: Robert Arnoldy, projectinitiator en activiteitenbegeleider
  • Gericht op: bewoners van zorgcentra
  • Wordt uitgevoerd bij: twee locaties van Amsta (Amsterdam) en één van Inovum (Kortenhoef)

Een moestuin van een zorgcentrum blijkt een uitstekende manier te zijn om ontmoeting en contact tussen bewoners, bezoekers en omwonenden mogelijk te maken. Een moestuin vraagt de hele week onderhoud en activeert daarmee mensen om vaak in beweging te komen, te ontspannen en gezond te eten. Ook is de verzorging van planten, groenten en fruit een natuurlijk gespreksonderwerp dat bewoners, bezoekers en mensen uit de omgeving aan elkaar bindt. De Vitale Moestuin is een complete, laagdrempelige moestuin. Zo is de moestuin waar nodig afgestemd op de fysieke mogelijkheden van de bewoners met verhoogde, rolstoelvriendelijke moestuinbakken, een goed toegankelijke kas en aardbeiplukpalen. Bij de moestuinen van Amsta en Inovum is ook ondersteuning beschikbaar om er een echte dagactiviteit van te maken. Kortom: gezond voor lichaam en geest.