Nationaal Eenzaamheid Congres 2014: Zorg tegen eenzaamheid

  • Donderdag 25 september
  • Verkadefabriek, Den Bosch

Succesvol congres

“Het is een eer om voor een zaal mensen te staan die allemaal eraan werken om eenzaamheid te bestrijden”, opende presentatrice Hadassah de Boer het Nationaal Eenzaamheid Congres 2014. Eenzaamheid een onderwerp dat ze veel in haar werk als journalist is tegengekomen.

Nederland verandert van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid is daarom belangrijker dan ooit. Dat geldt ook binnen de zorg: mensen in (langdurige) zorgsituaties lopen een verhoogd risico op eenzaamheid, terwijl het voorkomen en bestrijden ervan niet alleen tot een hogere kwaliteit van leven leidt, maar in potentie ook kostenbesparingen mogelijk maakt. Tot slot werken zorg- en welzijnsorganisaties steeds vaker samen en kunnen zij elkaars expertise benutten in het tegengaan van eenzaamheid.

Driehonderd mensen lieten zich inspireren door een afwisselend programma over kansen voor de aanpak van een samenwerking in zorg en welzijn.

Nationale Eenzaamheid Prijs

V.l.n.r. Arie Ouwerkerk (directeur Coalitie Erbij), Saskia Innemee en Els Nauta (Verpleeghuis Frankeland), Hadassah de Boer (congrespresentator)

De Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 is voor Verpleeghuis Frankeland. In de publieksronde kreeg het Schiedamse verpleeghuis 44 procent van de stemmen. Frankeland wint met de cursus ‘Van huis tot thuis’, die nieuwe bewoners aangeboden krijgen zodat zij zich snel thuis voelen in hun nieuwe woonsituatie. Maar weinig verpleeghuizen bieden een dergelijke cursus waardoor nieuwe bewoners een groter risico lopen om zich verloren en eenzaam te voelen. De prijs bestaat uit 5000 euro ten behoeve van de activiteit en een kunstwerk.

Nieuw Kernlid Coalitie Erbij: KPN Mooiste Contact Fonds

Er treedt een nieuw kernlid toe tot Coalitie Erbij: KPN Mooiste Contact Fonds. Manager van het fonds Mark Versteegen licht de toetreding tot de Coalitie toe: “KPN is een bedrijf dat sinds zijn bestaan mensen verbindt. Die verbinding is niet voor iedereen vanzelfsprekend. KPN Mooiste Contact Fonds wil daar wat aan doen.” De aansluiting van KPN Mooiste Contact Fonds betekent een vergroting van de slagkracht van de Coalitie.

Het fonds doet dat bijvoorbeeld met het project klassencontact, waar langdurig zieke kinderen die niet naar school kunnen wel via internet en een scherm in het klaslokaal contact met klasgenootjes kunnen houden en lessen kunnen volgen. 1250 langdurig zieke kinderen per jaar worden aangesloten op het systeem.

Congres in Den Bosch

Het congres vond plaats in Den Bosch, een van de plaatsen met veel activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid. Geert Snijders, wethouder welzijn en zorg 's-Hertogenbosch, heette de deelnemers welkom in zijn stad. Hij wees op belangrijke stappen die gezet moeten worden. De stappen die moeten worden gezet: 1. Agenderen. “Ook bij uw organisatie moet het onderwerp op de agenda.” 2. Kennis delen. “We willen weten wat werkt.” 3. Handelingsperspectief bieden. “Voor de eenzame, én wie wil helpen.” Want eenzaamheid is van iedereen, zei Snijders, en daar zit ook een risico in: dat niemand iets doet. Laten we voorkomen dat het van niemand is. Cruciaal voor het duurzaam verankeren van eenzaamheid in de uitvoering van beleid zit hem erin hoe gemeente en organisaties aansluiten bij de in de stad aanwezige burgerkracht – en dat vereist een cultuuromslag. "Andersom werkt het niet."

In het veranderende landschap van de decentralisaties ziet hij kansen voor de aanpak van eenzaamheid. Hoewel eenzaamheid geen eenvoudig thema is en op maatschappelijk niveau is het lastig eenzaamheid op te lossen, ziet Snijders. Eenzaamheid zal er altijd zijn. Wel kunnen we op het niveau van het individu veel doen. De nieuwe Wmo biedt kansen dat er meer in wijken en buurten gebeurt. Met voorzieningen dicht bij bewoners, waarbij eenzaamheid gesignaleerd wordt. Met maatwerk. “Er zijn nieuwe verbindingen nodig tussen zorg, welzijn en burgerkracht.”

Nationale Eenzaamheid Lezing: Ivan Wolffers

Ivan Wolffers – arts, wetenschapper en schrijver – is spreker van de tweede Nationale Eenzaamheid Lezing. In drie kwartier weet hij de met driehonderd congresdeelnemers volle zaal mee te nemen in een verhaal over het belang van aandacht en contact voor mensen. “Wat de zon is voor mensen, is aandacht voor mensen.”

Panel zorg en welzijn en quickscan Langdurige zorg

Wat zijn de mogelijkheden voor het versterken van de aandacht voor eenzaamheid in zorg en de samenwerking met welzijn? Onderzoek hiernaar staat op de rol. Namens Coalitie Erbij is door adviseur Hugo van den Beld reeds een quickscan uitgevoerd naar instrumenten, middelen en interventies die gericht zijn op het voorkomen of bestrijden van eenzaamheid bij mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg.

De presentatie van de quickscan vormde de opmaat naar het panel met deskundigen uit de zorg- en welzijnssector. Aan de tafel schoven aan:

  • Vanuit de ouderenzorg: Betsy Albers, teamleider bij Vilans.
  • Vanuit de gehandicaptenzorg: Joke Ellenkamp, directeur bij Pameijer.
  • Vanuit de geestelijke gezondheidszorg: Brigitte Boon, programmahoofd Publieke Geestelijke Gezondheid bij Trimbos Instituut.
  • Vanuit de welzijnssector: Hilde van Xanten, senioradviseur sociale zorg bij Movisie.
  • Vanuit verpleegkundigen en verzorgenden: Annemarie Klaassen, programmamanager bij het Van Kleef Instituut.

Actieplan aanpak eenzaamheid

Vanwege de stemming over de Wet langdurige zorg in de Tweede Kamer moest staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) helaas afzeggen voor het congres. Directeur-generaal langdurige zorg op het ministerie  Kees van der Burg verving de staatssecretaris om het deze zomer gelanceerde actieplan van het ministerie om eenzaamheid te verminderen en voorkomen, toe te lichten. Het gaat over versterken van de lokale aanpak, uitbreiden van de bewustwordingscampagne, verbeteren van informatievoorziening en het versterken van de samenwerking tussen zorg en welzijn op het gebied van eenzaamheid.

Reageren?

Was u aanwezig bij het congres en heeft u op- of aanmerkingen? Mail Coalitie Erbij op week@coalitieerbij.nl. Wij horen graag uw mening!